Hút mỡ theo phương pháp Accusculpt

Hút mỡ theo phương
pháp Accusculpt

Hút mỡ theo phương pháp Accusculpt là gì?

Phẫu thuật hút mỡ bằng laserAccusculptđề cập đến kỹ thuật phân hủy mỡsử dụnglaserAccusculptvới bước sóng 1444 nm được tối ưu hóa để phân hủy mỡ. Mỡ được hút ra mang lại hiệu quả vượt trội bằng mức độ hấp thụ vào. Chúng tôi đã được FDA Mỹ, CE châu Âu thông qua nhằm tiến hành các thử nghiệm lâm sàn ở Mỹ và Hàn Quốc và đã có kết quả phẫu thuật xuất sắc, hơn nữa đã nhận được các đánh giá khác biệt với các trang thiết bị bao gồm tia Laser 1064nm, 1320nm, tần số cao và sóng siêu âm. Chúng tôi đã được FDA Mỹ, CE châu Âu thông qua nhằm tiến hành các thử nghiệm lâm sàn ở Mỹ và Hàn Quốc và đã có kết quả phẫu thuật xuất sắc, hơn nữa đã nhận được các đánh giá khác biệt với các trang thiết bị bao gồm tia Laser 1064nm, 1320nm, tần số cao và sóng siêu âm.

Bước sóng 1444nm của Accusculpt là gì?

Đặc hiểm của việc hút mỡ theo
phương phápAccusculpt

 • 1.
  Gây mê toàn thân và không cần rạchnên độ an toàn cao.

 • 2.
  Thời gian phẫu thuật ngắn khoảng 20 phút, hồi phục nhanh.

 • 3.
  Hầu như không có tổn thương ở các mô xung quanh nên có thể phẫu thuật chính xác.

 • 4.
  Ngay sau khi phẫu thuật, chỉ còn lại các vết kim, do đó khả năng để lại sẹo là rất ít.

 • 5.
  Khi phẫu thuật tạo kích thích của lớp hạ bì của da sản xuất collagen để mang lại hiệu quả săn chắc da.

Phần phẫu thuật chính

Hút mỡ theo phương pháp Accusculpt
và Hút mỡ thông thường

Hút mỡ theo phương
pháp Accusculpt
VS Hút mỡ thông thường
Sau khi làm tan chảy có chọn lọc các tế bào mỡ bằng tia Laser Accusculpt thì bắt đầu hút sử dụng vi ống Phương thức
phẫu thuật
Làm tan hoặc phá hủy mỡ để hút.
Face line, body-line Phần phẫu thuật Chủ yếu body-line
Gây mê cục bộ Gây mê Gây mê toàn thân
Có thể sinh hoạt bình thườngngay lập tức Thời gian
hồi phục
Có thể sinh hoạt bình thườngngay lập tức Trong thời gian phẫu thuật và thời gian phục hồi
Hiệu quả làm căng da do tái tạo da Tác dụng phụ Không có
Khoảng 10~30 phút Thời gian
phẫu thuật
Khoảng 10~30 phút / Khoảng 1~2 giờ

Hút mỡ theo phương pháp Accusculpt

Hút mỡ theo phương pháp
Accusculpt

Hút mỡ theo phương pháp
Accusculpt là gì?

Phẫu thuật hút mỡ bằng laserAccusculptđề cập đến kỹ thuật phân hủy mỡsử dụnglaserAccusculptvới bước sóng 1444 nm được tối ưu hóa để phân hủy mỡ. Mỡ được hút ra mang lại hiệu quả vượt trội bằng mức độ hấp thụ vào. Chúng tôi đã được FDA Mỹ, CE châu Âu thông qua nhằm tiến hành các thử nghiệm lâm sàn ở Mỹ và Hàn Quốc và đã có kết quả phẫu thuật xuất sắc, hơn nữa đã nhận được các đánh giá khác biệt với các trang thiết bị bao gồm tia Laser 1064nm, 1320nm, tần số cao và sóng siêu âm. Chúng tôi đã được FDA Mỹ, CE châu Âu thông qua nhằm tiến hành các thử nghiệm lâm sàn ở Mỹ và Hàn Quốc và đã có kết quả phẫu thuật xuất sắc, hơn nữa đã nhận được các đánh giá khác biệt với các trang thiết bị bao gồm tia Laser 1064nm, 1320nm, tần số cao và sóng siêu âm.

Bước sóng 1444nm
của Accusculpt là gì?

Đặc hiểm của việc hút mỡ
theo phương phápAccusculpt

 • 1.
  Gây mê toàn thân và không cần rạchnên độ an toàn cao.

 • 2.
  Thời gian phẫu thuật ngắn khoảng 20 phút, hồi phục nhanh.

 • 3.
  Hầu như không có tổn thương ở các mô xung quanh nên có thể phẫu thuật chính xác.

 • 4.
  Ngay sau khi phẫu thuật, chỉ còn lại các vết kim, do đó khả năng để lại sẹo là rất ít.

 • 5.
  Khi phẫu thuật tạo kích thích của lớp hạ bì của da sản xuất collagen để mang lại hiệu quả săn chắc da.

Phần phẫu thuật chính

Hút mỡ theo phương pháp
Accusculpt và Hút mỡ thông
thường

Hút mỡ theo phương
pháp Accusculpt
VS Hút mỡ thông
thường
Sau khi làm tan chảy có chọn lọc các tế bào mỡ bằng tia Laser Accusculpt thì bắt đầu hút sử dụng vi ống Phương
thức
phẫu thuật
Làm tan hoặc phá hủy mỡ để hút.
Face line, body-line Phần
phẫu thuật
Chủ yếu body-line
Gây mê cục bộ Gây mê Gây mê toàn thân
Có thể sinh hoạt bình thườngngay lập tức Thời gian
hồi phục
Có thể sinh hoạt bình thườngngay lập tức Trong thời gian phẫu thuật và thời gian phục hồi
Hiệu quả làm căng da do tái tạo da Tác dụng
phụ
Không có
Khoảng 10~30 phút Thời gian
phẫu thuật
Khoảng 10~30 phút / Khoảng 1~2 giờ

Online Inquiry

If you leave any inquiry,
we will contact you after confirmation.

Online Inquiry
Online Inquiry Close Button