Cố định nhũ hoa bị tụt

Cố định nhũ hoa bị tụt

Cố định nhũ hoa bị tụt là gì?

Tụt núm vú (Nhũ hoa) là tình trạng núm vú thay vì nhô ra ngoài lại tụt vào trong tuyến vú. Một dải xơ dưới núm vú liên tục kéo núm vú xuống dưới, thông thường có rất nhiều trường hợp thiếu các mô nâng đỡ núm vú.Khoảng 2 ~ 3% phụ nữ được cho là có núm vú bị tụt. Tụt núm vú ngoài vấn đề về thẩm mỹ thì trong trường hợp nặng có thể gây khó khăn cho trẻ khi bú mẹ, và cũng là nguyên nhân gây ra viêm vú.

Phân loại theo mức độ tụt núm vú và
phương pháp phẫu thuật

 • Trường hợp bị nhô ra do kích thích và có thể duy trì trong một khoảng thời gian nhất định

  Chúng tôi sẽ nới mô dây chằng xơ thông qua khe rạch nhỏ và cố định bằng cách khâu túi.

 • Trường hợp không bị nhô ra khi kích thích và cho dù có cố định thì vẫn bị tụt vào.

  Chúng tôi thực hiện cắt các mô dây chằng xơ bao gồm cả ống dẫn sữa và cố định theo phương pháp làm đầy các mô khác ở bên dưới núm vú.

* Tùy thuộc vào mức độ tụt núm vú, mà có thể áp dụng các phương pháp phẫu thuật khác nhau, nhưng trong trường hợp nặng thì sau khi phẫu thuật có thể không cho con bú sữa mẹ được nữa, vì vậy cần phải tư vấn chi tiết với các bác sĩ chuyên khoa trước khi phẫu thuật.

Cố định nhũ hoa bị tụt

Cố định nhũ hoa bị tụt

Cố định nhũ hoa bị tụt là gì?

Tụt núm vú (Nhũ hoa) là tình trạng núm vú thay vì nhô ra ngoài lại tụt vào trong tuyến vú. Một dải xơ dưới núm vú liên tục kéo núm vú xuống dưới, thông thường có rất nhiều trường hợp thiếu các mô nâng đỡ núm vú.Khoảng 2 ~ 3% phụ nữ được cho là có núm vú bị tụt. Tụt núm vú ngoài vấn đề về thẩm mỹ thì trong trường hợp nặng có thể gây khó khăn cho trẻ khi bú mẹ, và cũng là nguyên nhân gây ra viêm vú.

Phân loại theo mức độ tụt
núm vú và phương pháp
phẫu thuật

 • Trường hợp bị nhô ra do kích thích và có thể duy trì trong một khoảng thời gian nhất định

  Chúng tôi sẽ nới mô dây chằng xơ thông qua khe rạch nhỏ và cố định bằng cách khâu túi.

 • Trường hợp không bị nhô ra khi kích thích và cho dù có cố định thì vẫn bị tụt vào.

  Chúng tôi thực hiện cắt các mô dây chằng xơ bao gồm cả ống dẫn sữa và cố định theo phương pháp làm đầy các mô khác ở bên dưới núm vú.

* Tùy thuộc vào mức độ tụt núm vú, mà có thể áp dụng các phương pháp phẫu thuật khác nhau, nhưng trong trường hợp nặng thì sau khi phẫu thuật có thể không cho con bú sữa mẹ được nữa, vì vậy cần phải tư vấn chi tiết với các bác sĩ chuyên khoa trước khi phẫu thuật.

Online Inquiry

If you leave any inquiry,
we will contact you after confirmation.

Online Inquiry
Online Inquiry Close Button