Nâng cơ mặt hạn chế tối thiểu vết rạch

Nâng cơ mặt hạn
chế tối thiểu vết rạch

Nâng cơ mặt hạn chế tối thiểu vết rạch là gì?

Nâng cơ mặt hạn chế tối thiểu vết rạch là phương pháp cải thiện nếp nhăn trên khuôn mặt bằng cách sử dụng 'sợi chỉ đặc biệt có tính đàn hồi cao' mà không có vết rạch. Phương pháp này hiệu quả hơn so với việc sử dụng sợi chỉ mỏng hoặc sợi chỉ không đàn hồi trong phương pháp dạng không rạch trước đây, và kết quả cũng được duy trì trong một thời gian dài hơn. So với phương pháp phẫu thuật loại bỏ nếp nhăn trên mặt dạng rạch thì không để lại sẹo và có khả năng sinh hoạt bình thường ngay sau khi phẫu thuật nên có thể phẫu thuật an toàn ở các nhóm tuổi khác nhau.

Điểm mạnh của nâng cơ mặt hạn
chế tối thiểu vết rạch

 • 1.
  Thời gian phẫu thuật ngắn trong 15 phút, không phải lo lắng về vết sẹo.

 • 2.
  Hầu như không có vết bầm hoặc sưng, vì vậy có thể thực hiện phẫu thuật đơn giản vào cuối tuần

 • 3.
  Sử dụng sợi chỉ đặc biệt đàn hồi cao giúp da có tính đàn hồi và kéo dài kết quả trong một thời gian dài.

 • 4.
  Có thể chăm sóc nếp nhăn trên khuôn mặt một cách hiệu quả hơn từ độ tuổi 20 đến 40 tuổi.

Nâng cơ mặt hạn chế tối thiểu vết rạch

Nâng cơ mặt hạn chế tối
thiểu vết rạch

Nâng cơ mặt hạn chế tối
thiểu vết rạch là gì?

Nâng cơ mặt hạn chế tối thiểu vết rạch là phương pháp cải thiện nếp nhăn trên khuôn mặt bằng cách sử dụng 'sợi chỉ đặc biệt có tính đàn hồi cao' mà không có vết rạch. Phương pháp này hiệu quả hơn so với việc sử dụng sợi chỉ mỏng hoặc sợi chỉ không đàn hồi trong phương pháp dạng không rạch trước đây, và kết quả cũng được duy trì trong một thời gian dài hơn. So với phương pháp phẫu thuật loại bỏ nếp nhăn trên mặt dạng rạch thì không để lại sẹo và có khả năng sinh hoạt bình thường ngay sau khi phẫu thuật nên có thể phẫu thuật an toàn ở các nhóm tuổi khác nhau.

Điểm mạnh của nâng cơ mặt
hạn chế tối thiểu vết rạch

 • 1.
  Thời gian phẫu thuật ngắn trong 15 phút, không phải lo lắng về vết sẹo.

 • 2.
  Hầu như không có vết bầm hoặc sưng, vì vậy có thể thực hiện phẫu thuật đơn giản vào cuối tuần

 • 3.
  Sử dụng sợi chỉ đặc biệt đàn hồi cao giúp da có tính đàn hồi và kéo dài kết quả trong một thời gian dài.

 • 4.
  Có thể chăm sóc nếp nhăn trên khuôn mặt một cách hiệu quả hơn từ độ tuổi 20 đến 40 tuổi.

Online Inquiry

If you leave any inquiry,
we will contact you after confirmation.

Online Inquiry
Online Inquiry Close Button