Phương pháp rạch gắn kết tự nhiên

Phương pháp rạch
gắn kết tự nhiên

Tạo đường nét hai mí mắt tự nhiên phù hợp nhất
với đôi mắt đòi hỏi phải có vết rạch.

Phương pháp rạch
gắn kết tự nhiên là gì?

Phương pháp rạch gắn kết tự nhiên tại Braun là một phương pháp phẫu thuật để tạo đường nét tự nhiên, rõ ràng thông qua việc gắn kết tự nhiên trong mắt đòi hỏi phải có các vết rạch. Là phương pháp phẫu thuật khái niệm mới chỉ kết hợp những ưu điểm của gắn kết tự nhiên với hai mí mắt, loại bỏ những ưu điểm của các vết sẹo từ vết rạch cơ bản nhất của hai mí mắt.

Gắn kết tự nhiên khác nhau phù hợp với đôi mắt

Tạo hình mắt Braun kết hợp các điểm mạnh của các phương pháp phẫu thuật cần thiết cho đôi mắt. Tạo gắn kết giữa các mô! Đường nét tự nhiên! Phương pháp gắn kết tự nhiên không bị giãn ra

Có thể loại bỏ lớp da dày, mỡ! Phương pháp rạch tạo đường nét hai mí mắt khác nhau
Phương pháp rạch gắn kết tự nhiên
Điều chỉnh mắt bằng cách kéo mắt chảy xệ và chỉnh hình mắt sa mí
Điều chỉnh mắt gắn kết tự nhiên

Điểm mạnh của phương pháp rạch gắn kết tự nhiên tại Braun

 • 1. Có thể áp dụng cho tất cả các trường hợp

  Với nhiều kinh nghiệm phẫu thuật và bí quyết, chúng tôi có thể áp dụng cho nhiều trường hợp khác nhau như trong trường hợp không hài lòng với hai mí mắt hoặc có các tác dụng phụ sau phẫu thuật.

 • 2. Khả năng cố định hoàn hảo

  Vì tạo ra độ gắn kết của các mô da, nên ít có khả năng bị giãn ra theo thời gian.Hoàn thiện đường nét hai mí mắt rõ ràng vĩnh viễn.

 • 3. Khắc phục được ưu điểm của phương pháp rạch

  Việc nhắm mắt sẽ được tự nhiên hơn với phương pháp rạch không để lại sẹo

 • 4. Đường nét hai mí mắt đa dạng

  Có thể tạo đường nét mong muốn nhưđộ cao thấp của đường nét, đường nét trong, đường nét ngoài

 • 5. Tỷ lệ hoàn thiện lý tưởng

  Hệ thống thiết kế của Braun xem xét đến tổng thể hơn là chỉ một phần. Xem xét tổng thể các yếu tố cấu thành mắt, bao gồm cả chiều cao thích hợp của đường nét hai mí mắt, tỷ lệ chiều ngang và chiều dọc của mắt.

 • 6. Phù hợp trong tái phẫu thuật mắt có vết sẹo sâu

  Có thể loại bỏ các vết sẹo của hai mí mắt hiện tại và tạo hai mí mắt tự nhiên hơn như khi thực hiện phẫu thuật lần đầu thông qua phương pháp gắn kết tự nhiên.

Hình ảnh trước sau

Thông tin phẫu thuật

 • Thời gian phẫu thuật

  30 phút~ 1 tiếng

 • Phương pháp gây mê

  Gây mê ngủ

 • Điều trị nhập viện

  Không nhập viện

 • Tháo bỏ chỉ khâu

  Sau 3~5 ngày

 • Sinh hoạt bình thường

  1 tuần

Phương pháp rạch gắn kết tự nhiên

Phương pháp rạch gắn kết tự nhiên
Tạo đường nét hai mí mắt tự nhiên phù hợp nhất với đôi mắt đòi hỏi phải có vết rạch.

Phương pháp rạch gắn
kết tự nhiên là gì?

Phương pháp rạch gắn kết tự nhiên tại Braun là một phương pháp phẫu thuật để tạo đường nét tự nhiên, rõ ràng thông qua việc gắn kết tự nhiên trong mắt đòi hỏi phải có các vết rạch. Là phương pháp phẫu thuật khái niệm mới chỉ kết hợp những ưu điểm của gắn kết tự nhiên với hai mí mắt, loại bỏ những ưu điểm của các vết sẹo từ vết rạch cơ bản nhất của hai mí mắt.

Gắn kết tự nhiên khác nhau
phù hợp với đôi mắt

Removing thick skin and fat is possible! Incision method to make double eyelids
Partial-incisional natural adhesion method
Điều chỉnh mắt bằng cách kéo mắt chảy xệ và chỉnh hình mắt sa mí
Điều chỉnh mắt gắn kết tự nhiên

Điểm mạnh của phương pháp
rạch gắn kết tự nhiên tại Braun

 • 1. Có thể áp dụng cho tất cả các trường hợp

  Với nhiều kinh nghiệm phẫu thuật và bí quyết, chúng tôi có thể áp dụng cho nhiều trường hợp khác nhau như trong trường hợp không hài lòng với hai mí mắt hoặc có các tác dụng phụ sau phẫu thuật.

 • 2. Khả năng cố định hoàn hảo

  Vì tạo ra độ gắn kết của các mô da, nên ít có khả năng bị giãn ra theo thời gian.Hoàn thiện đường nét hai mí mắt rõ ràng vĩnh viễn.

 • 3. Khắc phục được ưu điểm của phương pháp rạch

  Việc nhắm mắt sẽ được tự nhiên hơn với phương pháp rạch không để lại sẹo

 • 4. Đường nét hai mí mắt đa dạng

  Có thể tạo đường nét mong muốn nhưđộ cao thấp của đường nét, đường nét trong, đường nét ngoài

 • 5. Tỷ lệ hoàn thiện lý tưởng

  Hệ thống thiết kế của Braun xem xét đến tổng thể hơn là chỉ một phần. Xem xét tổng thể các yếu tố cấu thành mắt, bao gồm cả chiều cao thích hợp của đường nét hai mí mắt, tỷ lệ chiều ngang và chiều dọc của mắt.

 • 6. Phù hợp trong tái phẫu thuật mắt có vết sẹo sâu

  Có thể loại bỏ các vết sẹo của hai mí mắt hiện tại và tạo hai mí mắt tự nhiên hơn như khi thực hiện phẫu thuật lần đầu thông qua phương pháp gắn kết tự nhiên.

Hình ảnh trước sau

Thông tin phẫu thuật

 • Thời gian phẫu thuật

  30 phút~ 1 tiếng

 • Phương pháp gây mê

  Gây mê ngủ

 • Điều trị nhập viện

  Không nhập viện

 • Tháo bỏ chỉ khâu

  Sau 3~5 ngày

 • Sinh hoạt bình thường

  1 tuần

Online Inquiry

If you leave any inquiry,
we will contact you after confirmation.

Online Inquiry
Online Inquiry Close Button