Phương pháp gắn kếttự nhiên

Phương pháp gắn
kếttự nhiên

Giải pháp lâu dài!
Mắt hai mí tự nhiên không lộ ngay cả khi nhắm mắt.

Phương pháp gắn kếttự nhiên là gì?

Phương pháp gắn kếttự nhiên Braun là phương pháp phẫu thuật với nhiều kinh nghiệm của Braun , tạo đường nét mí mắt tự nhiên, hoàn toàn không có cảm giác nhân tạo, gắn kết một cách tự nhiên giữa các mô dưới da, đây không phải là phương thức giúp gắn kếtmột cách gượng ép các mô dưới mắt và da sử dụng lực của sợi chỉ nhằm tạo đường mắt hai mí một cách nhân tạo trong phẫu thuật mắt hai mí bằng phương pháp rạch vốn có.

Phương pháp gắn kết tự nhiên tại Braun
và tạo hình mắt thông thường
(Phương pháp nhấn mí)

Phương pháp nhấn mí vốn có Phương pháp gắn kết tự
nhiên tại Brann
VS
Cảm giác có một chất nhân tạo Kết quả
phẫu thuật
Tự nhiên giống như hai mí mắt bẩm sinh
Có khả năng bị giãn ra tùy thuộc vào chỉ khâu Duy trì kết quả Không có khả năng giãn ra do tạo ra các gắn kết tự nhiên ở dưới da
Có một vết sẹo rạch khi mắt nhắm lại Sẹo Không có vết sẹo rạch ngay cả khi nhắm mắt do phẫu thuật thông qua lỗ kim
Thời gian phục hồi vết rạch là cần thiết Thời gian
hồi phục
Không có vết rạch, ít sưng và phục hồi nhanh hơn

Điểm mạnh của phương pháp
gắn kết tự nhiên tại Braun

 • 1. Không có vết sẹo rạch

  Không có vết sẹo rạch do phẫu thuật thông qua lỗ kim nhỏ

 • 2. Tự nhiên

  Loại bỏ mở trong mắt, đồng thời tạo đường nét hai mí mắt để đôi mắt được tự nhiên ngay cả khi nhắm và mở mắt

 • 3. Không dễ bị giãn ra

  Không bị giãn ra vì tạo được độ bám dính giữa da và các cơ mở mắt dưới da.

 • 4. Có thể kiểm tra đường nét trong quá trình phẫu thuật

  Vì có thể xác nhận được chiều cao hai mí mắt khi phẫu thuật nên rất dễ để điều chỉnh những điểm bất đối xứng của đường nét.

 • 5. Sợi chỉ không bị in hình

  Không nhìn thấy sợi chỉ do sử dụng gắn kết tự nhiên

 • 6. Thời gian phẫu thuật ngắn và phục hồi nhanh.

  Thời gian phẫu thuật ngắn trong vòng 20 phút và phục hồi nhanh chóng vì ít bị sưng hơn

 • 7. Đồng thời loại bỏ mỡ của mí mắt

  Có thể làm cho hai mí mắt, đồng thời cả đôi mắt dày trở nên thanh thoát hơn

 • 8. Kinh nghiệm thiết kế tạo hình mắt nhiều năm

  Chúng tôi sẽ tạo ra đôi mắt phù hợp nhất dựa trên cảm giác thẩm mỹ mà không thể bắt chước được.

Tạo hình mắt phù hợp nhất với khuôn mặt,
phương pháp gắn kết tự nhiên tại Braun

Phương pháp gắn kết tự nhiên tại Phẫu thuật thẩm mỹ Braun có thể được áp dụng cho tất cả các hình dạng theo hình dạng mắt của bệnh nhân và sự hài hòa tổng thể khuôn mặt.

Hình ảnh trước sau

Đường nét trong

đường nét ngoài

đường nét trong ngoài

Thông tin phẫu thuật

 • Thời gian phẫu thuật

  20 phút

 • Phương pháp gây mê

  Gây mê ngủ

 • Điều trị nhập viện

  Không nhập viện

 • Tháo bỏ chỉ khâu

  Sau 3~5 ngày

 • Sinh hoạt bình thường

  Sau 1 tuần

Phương pháp gắn kếttự nhiên

Phương pháp gắn kếttự nhiên
Giải pháp lâu dài! Mắt hai mí tự nhiên không lộ ngay cả khi nhắm mắt.

Phương pháp gắn
kếttự nhiên là gì?

Phương pháp gắn kếttự nhiên Braun là phương pháp phẫu thuật với nhiều kinh nghiệm của Braun , tạo đường nét mí mắt tự nhiên, hoàn toàn không có cảm giác nhân tạo, gắn kết một cách tự nhiên giữa các mô dưới da, đây không phải là phương thức giúp gắn kếtmột cách gượng ép các mô dưới mắt và da sử dụng lực của sợi chỉ nhằm tạo đường mắt hai mí một cách nhân tạo trong phẫu thuật mắt hai mí bằng phương pháp rạch vốn có.

Phương pháp gắn kết tự nhiên
tại Braun và tạo hình mắt thông
thường (Phương pháp nhấn mí)

Phương pháp
nhấn mí vốn có
Phương pháp gắn kết tự
nhiên tại Brann
VS
Cảm giác có một chất nhân tạo Kết quả phẫu thuật Tự nhiên giống như hai mí mắt bẩm sinh
Có khả năng bị giãn ra tùy thuộc vào chỉ khâu Duy trì kết quả Không có khả năng giãn ra do tạo ra các gắn kết tự nhiên ở dưới da
Có một vết sẹo rạch khi mắt nhắm lại Sẹo Không có vết sẹo rạch ngay cả khi nhắm mắt do phẫu thuật thông qua lỗ kim
Thời gian phục hồi vết rạch là cần thiết Thời gian hồi phục Không có vết rạch, ít sưng và phục hồi nhanh hơn

Điểm mạnh của phương pháp
gắn kết tự nhiên tại Braun

 • 1. Không có vết sẹo rạch

  Không có vết sẹo rạch do phẫu thuật thông qua lỗ kim nhỏ

 • 2. Tự nhiên

  Loại bỏ mở trong mắt, đồng thời tạo đường nét hai mí mắt để đôi mắt được tự nhiên ngay cả khi nhắm và mở mắt

 • 3. Không dễ bị giãn ra

  Không bị giãn ra vì tạo được độ bám dính giữa da và các cơ mở mắt dưới da.

 • 4. Có thể kiểm tra đường nét trong quá trình phẫu thuật

  Vì có thể xác nhận được chiều cao hai mí mắt khi phẫu thuật nên rất dễ để điều chỉnh những điểm bất đối xứng của đường nét.

 • 5. Sợi chỉ không bị in hình

  Không nhìn thấy sợi chỉ do sử dụng gắn kết tự nhiên

 • 6. Thời gian phẫu thuật ngắn và phục hồi nhanh.

  Thời gian phẫu thuật ngắn trong vòng 20 phút và phục hồi nhanh chóng vì ít bị sưng hơn

 • 7. Đồng thời loại bỏ mỡ của mí mắt

  Có thể làm cho hai mí mắt, đồng thời cả đôi mắt dày trở nên thanh thoát hơn

 • 8. Kinh nghiệm thiết kế tạo hình mắt nhiều năm

  Chúng tôi sẽ tạo ra đôi mắt phù hợp nhất dựa trên cảm giác thẩm mỹ mà không thể bắt chước được.

Tạo hình mắt phù hợp nhất với
khuôn mặt, phương pháp gắn
kết tự nhiên tại Braun

Phương pháp gắn kết tự nhiên tại Phẫu thuật thẩm mỹ Braun có thể được áp dụng cho tất cả các hình dạng theo hình dạng mắt của bệnh nhân và sự hài hòa tổng thể khuôn mặt.

Hình ảnh trước sau

Đường nét trong

đường nét ngoài

đường nét trong ngoài

Thông tin phẫu thuật

 • Thời gian phẫu thuật

  20 phút

 • Phương pháp gây mê

  Gây mê ngủ

 • Điều trị nhập viện

  Không nhập viện

 • Tháo bỏ chỉ khâu

  Sau 3~5 ngày

 • Sinh hoạt bình thường

  Sau 1 tuần

Online Inquiry

If you leave any inquiry,
we will contact you after confirmation.

Online Inquiry
Online Inquiry Close Button