Tạo hình mũi 3D CT

Tạo hình mũi 3D CT

Lý do khiến Braun nổi tiếng là chúng tôi thực
hiện tạo hình mũi hoàn hảo hơn với CT 3D chuyên
về tạo hình mũi

Tạo hình mũi 3D CT tại Braun là gì?

1. Đăng tải luận văn trên tạp chí phẫu thuật thẩmmỹ được công nhận trên thế giới

Phát triển trực tiếp bởi đội ngũ y bác sĩ của Braun, đăng tải luận văn Kỹ thuật phẫu thuật chỉnh hình xương, tạo hình mũi tiên tiến tại Phẫu thuật thẩmmỹ Braun

Plastic and Reconstructive Surgery Global Open tạo chí danh giá nhất về phẫu thuật thẩmmỹ năm 2013 Luận văn tạo hình mũi sử dụng 3D CT Đội ngũ y bác sĩ tại phẫu thuật thẩm mỹ Braun được công nhận về kỹ thuật tạo hình mũi, thực hiện đăng tải các bài luận văn về tạo hình mũi hàm hô, tạo hình sau chỉnh cằm sử dụng 3D CT vào năm 2013 trên tạp chí danh giá nhất PRS [Plastic and Reconstructive Surgery Global Open] và đã nhận sự chú ý của đội ngũ y bác sĩ trên toàn thế giới về kỹ thuật tạo hình mũi tiên tiến chỉ có tại Braun.

2. Phát biểu tại đại hội học thuật, hội phẫu thuật tạo
hình Hàn quốc trong 5 năm liên tiếp

Nghiên cứu phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ Braun

Tính hữu dụng của 3D CT trong phẫu thuật tạo hình mũi năm 2011
Phẫu thuật tạo hình mũi của bệnh nhân bị gãy xương sử dụng 3D CT năm 2012
Phẫu thuật tạo hình mũi sử dụng 3D CT năm 2013
Tạo hình mũi hàm hô, tạo hình mũi sau chỉnh cằm sử dụng 3D CT năm 2014
Tái phẫu thuật mũi sử dụng 3D CT năm 2015

Tại sao? Chúng tôi có cần chụp 3D CT không?

Lý do cần chụp 3D CT trong phẫu thuật mũi mà các bác sĩ chuyên khoa tạo hình mũi tại phẫu thuật thẩm mỹ Braun đề cập đến là: Chúng tôi có thể hoàn thiện một chiếc mũi an toàn và đẹp nhất thông qua việc phân tích chính xác bằng cách sử dụng 3D CT chuyên dụng trong tạo hình mũi. Chúng tôi thực hiện phân tích tình trạng chung, kích thước, hình dạng và sự bất đối xứng của xương mũi, sụn vách mũi và mô da mà không thể xác nhận bằng việc tư vấn chung. Đặc biệt, trong trường hợp tái phẫu thuật, chúng tôi có thể kiểm tra hình dạng và điểm bất thường của các bộ phận giả như silicone và kiểm tra phần chức năng như độ lệch của vách ngăn mũi, để có thể thiết lập kế hoạch phẫu thuật chính xác và an toàn hơn.

Bạn có thể không biết về tạo hình mũi thông thường
nhưng nhất định phải biết về tạo hình mũi 3D CT.

A. Phân tích hình thái và kích cỡ sụn vách ngăn mũi

Khi tạo hình mũi sử dụng sụn vách ngăn mũi chúng tôi thực hiện phân tích hình dạng và kích thước khác nhau của sụn vách ngăn mũi để xây dựng kế hoạch phẫu thuật chính xác.

B. Chẩn đoán và điều trị mũi cong và độ lệch vách ngăn mũi

Chúng tôi thực hiện phẫu thuật tắc nghẽn mũi cùng một lúc trong trường hợp tắc nghẽn mũi cùng với chứng sưng turbinate dưới

C. Phân tích chiều rộng của xương mũi

Chúng tôi sẽ phân tích chính xác độ rộng của xương mũi và thực hiện đồng thời phẫu thuật mở xương mũi khi tạo hình mũi trong trường hợp cần thiết.

D. Chuẩn đoán chứng sưng turbinate dưới và phẫu thuật tắc nghẽn mũi

Trong trường hợp bị tắc nghẽn mũi cùng với chứng sưng turbinate dưới thì chúng tôi thực hiện đồng thời phẫu thuật tắc nghẽn mũi.

Tạo hình mũi thường và tạo hình mũi 3D CT tại Braun

Độ chính xác của tạo hình mũi 3D CT của Braun không thể xác định bằng mắt thường- đây chính là lý do mà tạo hình mũi của Braun hoàn hảo hơn.

Tạo hình mũi thường Tạo hình mũi 3D CT của Braun
VS
Chụp ảnh thường và kiểm tra mắt Phân tích
trước khi phẫu thuật
Phân tích hình ảnh lập thể 3D CT chuyên biệt của tạo hình mũi
Rất khó để nắm bắt tình trạng mũi một cách chính xác và rất khó để thiết lập kế hoạch phẫu thuật có hệ thống. Kế hoạch
phẫu thuật
Thiết lập kế hoạch phẫu thuật an toàn và chính xác có xem xét đến các phần chức năng thông qua phân tích 3D CT
Có thể không đạt yêu cầu trong kế hoạch và kết quả phẫu thuật Kết quả Có thể tạo hình mũi an toàn và dễ dự đoán hơn
Khó điều chỉnh Bộ phận
chức năng
Cải thiện đến bộ phận chức năng
Rất khó nắm bắt tình trạng của khoang mũi và các bộ phận giả như Silicone, Gore-Tex Tái phẫu
thuật
Có thể tạo hình mũi an toàn và thẩm mỹ cao bằng cách xác định chính xác trạng thái bên trong mũi, như có thực hiện mở xương và có các bộ phận giả hay không

Đặc trưng của tạo hình mũi 3D CT tại Braun

Đội ngũ y bác sĩ chuyên môn tạo hình mũi

Hệ thống tạo hình mũi của phẫu thuật thẩmmỹ Braun được cấu thành từ các y bác sĩ chuyên môn khoa phẫu thuật tạo hình/khoa gây mê. Chúng tôi sẽ cố gắng để có thể tạo hình mũi được an toàn và đẹp nhất thông qua kế hoạch phẫu thuật chính xác và sự hợp tác phẫu thuật có hệ thống của các chuyên gia tạo hình mũi có kinh nghiệm lâm sàng phong phú và kỹ thuật tuyệt vời từ khâu tư vấn đến phẫu thuật và chăm sóc theo dõi.

Thông tin phẫu thuật

 • Thời gian phẫu thuật

  1 giờ

 • Phương pháp gây mê

  Gây mê ngủ

 • Điều trị nhập viện

  Không nhập viện

 • Tháo bỏ chỉ khâu

  5 ngày, 2 tuần

 • Sinh hoạt bình thường

  5 ngày

Tạo hình mũi 3D CT

Tạo hình mũi 3D CT
Lý do khiến Braun nổi tiếng là chúng tôi thực
hiện tạo hình mũi hoàn hảo hơn với CT 3D
chuyên về tạo hình mũi

Tạo hình mũi 3D CT
tại Braun là gì?

1. Đăng tải luận văn trên tạp chí phẫu thuật
thẩmmỹ được công nhận trên thế giới

Phát triển trực tiếp bởi đội ngũ y bác sĩ của Braun, đăng tải luận văn Kỹ thuật phẫu thuật chỉnh hình xương, tạo hình mũi tiên tiến tại Phẫu thuật thẩmmỹ Braun

Plastic and Reconstructive Surgery Global Open tạo chí danh giá nhất về phẫu thuật thẩmmỹ năm 2013 Luận văn tạo hình mũi sử dụng 3D CT Đội ngũ y bác sĩ tại phẫu thuật thẩm mỹ Braun được công nhận về kỹ thuật tạo hình mũi, thực hiện đăng tải các bài luận văn về tạo hình mũi hàm hô, tạo hình sau chỉnh cằm sử dụng 3D CT vào năm 2013 trên tạp chí danh giá nhất PRS [Plastic and Reconstructive Surgery Global Open] và đã nhận sự chú ý của đội ngũ y bác sĩ trên toàn thế giới về kỹ thuật tạo hình mũi tiên tiến chỉ có tại Braun.

2. Phát biểu tại đại hội học thuật, hội phẫu
thuật tạo hình Hàn quốc trong 5 năm liên tiếp

Nghiên cứu phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ Braun

Tính hữu dụng của 3D CT trong phẫu thuật tạo hình mũi năm 2011
Phẫu thuật tạo hình mũi của bệnh nhân bị gãy xương sử dụng 3D CT năm 2012
Phẫu thuật tạo hình mũi sử dụng 3D CT năm 2013
Tạo hình mũi hàm hô, tạo hình mũi sau chỉnh cằm sử dụng 3D CT năm 2014
Tái phẫu thuật mũi sử dụng 3D CT năm 2015

Tại sao? Chúng tôi có cần
chụp 3D CT không?

Lý do cần chụp 3D CT trong phẫu thuật mũi mà các bác sĩ chuyên khoa tạo hình mũi tại phẫu thuật thẩm mỹ Braun đề cập đến là: Chúng tôi có thể hoàn thiện một chiếc mũi an toàn và đẹp nhất thông qua việc phân tích chính xác bằng cách sử dụng 3D CT chuyên dụng trong tạo hình mũi. Chúng tôi thực hiện phân tích tình trạng chung, kích thước, hình dạng và sự bất đối xứng của xương mũi, sụn vách mũi và mô da mà không thể xác nhận bằng việc tư vấn chung. Đặc biệt, trong trường hợp tái phẫu thuật, chúng tôi có thể kiểm tra hình dạng và điểm bất thường của các bộ phận giả như silicone và kiểm tra phần chức năng như độ lệch của vách ngăn mũi, để có thể thiết lập kế hoạch phẫu thuật chính xác và an toàn hơn.

Bạn có thể không biết về tạo
hình mũi thông thường nhưng
nhất định phải biết về tạo hình
mũi 3D CT.

A. Phân tích hình thái và kích
cỡ sụn vách ngăn mũi

Khi tạo hình mũi sử dụng sụn vách ngăn mũi chúng tôi thực hiện phân tích hình dạng và kích thước khác nhau của sụn vách ngăn mũi để xây dựng kế hoạch phẫu thuật chính xác.

B. Chẩn đoán và điều trị mũi
cong và độ lệch vách ngăn mũi

Chúng tôi thực hiện phẫu thuật tắc nghẽn mũi cùng một lúc trong trường hợp tắc nghẽn mũi cùng với chứng sưng turbinate dưới

C. Phân tích chiều rộng của xương mũi

Chúng tôi sẽ phân tích chính xác độ rộng của xương mũi và thực hiện đồng thời phẫu thuật mở xương mũi khi tạo hình mũi trong trường hợp cần thiết.

D. Chuẩn đoán chứng sưng turbinate
dưới và phẫu thuật tắc nghẽn mũi

Trong trường hợp bị tắc nghẽn mũi cùng với chứng sưng turbinate dưới thì chúng tôi thực hiện đồng thời phẫu thuật tắc nghẽn mũi.

Tạo hình mũi thường và tạo
hình mũi 3D CT tại Braun

Độ chính xác của tạo hình mũi 3D CT của Braun không thể xác định bằng mắt thường- đây chính là lý do mà tạo hình mũi của Braun hoàn hảo hơn.

Tạo hình mũi thường Tạo hình mũi 3D CT của Braun
VS
Chụp ảnh thường và kiểm tra mắt Phân tích
trước khi
phẫu thuật
Phân tích hình ảnh lập thể 3D CT chuyên biệt của tạo hình mũi
Rất khó để nắm bắt tình trạng mũi một cách chính xác và rất khó để thiết lập kế hoạch phẫu thuật có hệ thống. Kế hoạch
phẫu thuật
Thiết lập kế hoạch phẫu thuật an toàn và chính xác có xem xét đến các phần chức năng thông qua phân tích 3D CT
Có thể không đạt yêu cầu trong kế hoạch và kết quả phẫu thuật Kết quả Có thể tạo hình mũi an toàn và dễ dự đoán hơn
Khó điều chỉnh Bộ phận
chức năng
Cải thiện đến bộ phận chức năng
Rất khó nắm bắt tình trạng của khoang mũi và các bộ phận giả như Silicone, Gore-Tex Tái phẫu
thuật
Có thể tạo hình mũi an toàn và thẩm mỹ cao bằng cách xác định chính xác trạng thái bên trong mũi, như có thực hiện mở xương và có các bộ phận giả hay không

Đặc trưng của tạo hình
mũi 3D CT tại Braun

Đội ngũ y bác sĩ
chuyên môn tạo hình mũi

Hệ thống tạo hình mũi của phẫu thuật thẩmmỹ Braun được cấu thành từ các y bác sĩ chuyên môn khoa phẫu thuật tạo hình/khoa gây mê. Chúng tôi sẽ cố gắng để có thể tạo hình mũi được an toàn và đẹp nhất thông qua kế hoạch phẫu thuật chính xác và sự hợp tác phẫu thuật có hệ thống của các chuyên gia tạo hình mũi có kinh nghiệm lâm sàng phong phú và kỹ thuật tuyệt vời từ khâu tư vấn đến phẫu thuật và chăm sóc theo dõi.

Thông tin phẫu thuật

 • Thời gian phẫu thuật

  1 giờ

 • Phương pháp gây mê

  Gây mê ngủ

 • Điều trị nhập viện

  5 ngày, 2 tuần

 • Tháo bỏ chỉ khâu

  5 ngày, 2 tuần

 • Sinh hoạt bình thường

  5 ngày

Online Inquiry

If you leave any inquiry,
we will contact you after confirmation.

Online Inquiry
Online Inquiry Close Button