Hệ thống gây mê an toàn

Hệ thống gây mê an toàn

Khoa phẫu thuật thẩm mỹ của Braun bao gồm hệ thống gây mê toàn thân và gây mê ngủ an toàn và thoải mái

 • Kiểm tra chính xác để gây mê an toàn

  Chúng tôi tiến hành chính xác và rộng rãi các xét nghiệm tiền phẫu thuật như bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, loạn nhịp tim, lao, xét nghiệm máu tổng quát, kiểm tra chuyên khoa bao gồm xét nghiệm hóa học nói chung, điện tâm đồ, chụp X quang ngực và các xét nghiệm virus khác nhau để quyết định xem có nên phẫu thuật hay không.
 • Lựa chọn thuốc gây mê bằng cách đánh giá tình trạng bệnh nhân thông qua việc trao đổi trước khi phẫu thuật

  Khuôn mặt của tất cả mọi người đều khác nhau vì vậy trạng thái của mỗi bệnh nhân cũng có một chút khác biệt. Chúng tôi đánh giá tình trạng của bệnh nhân, lựa chọn thuốc gây mê ngủ và thuốc gây mê toàn thân phù hợp với họ để có thể tiến hành phẫu thuật an toàn.
 • Trách nhiệm của người thực hiện chuyên trách gây mê trong phẫu thuật

  Bác sĩ chuyên khoa gây mê chịu trách nhiệm về sự an toàn của bệnh nhân bằng cách phụ trách toàn bộ các vấn đề từ phòng chuẩn bị trước khi phẫu thuật, trong khi phẫu thuật cho đến phòng hồi sức sau phẫu thuật và liên tục đánh giá tình trạng của bệnh nhân.
 • Bác sĩ chuyên khoa gây mê thăm khám sau phẫu thuật

  Sau khi phẫu thuật,các bác sĩ khoa gây mê sẽ ghé thăm bệnh nhân để kiểm tra tình trạng của họ và sẽ cố hết sức để loại bỏ các vấn đề bất tiện dù là nhỏ nhất.
 • Dụng cụ tiêm thuốc gây mê liên tục

  Chúng tôi sử dụng dụng cụ tiêm thuốc gây mê liên tục để thực hiện gây mê an toàn thông qua việc tiêm thuốc chính xác khi khi gây mê ngủ và gây mê toàn thân.
 • Hệ thống đo cacbon đioxyt và màn hình giám sát
  : Thiết bị đo tình trang gây mê bằng máy hô hấp.

  Hệ thống đo cacbon đioxyt không bao gồm trên màn hình chung là một thiết bị có thể phát hiện chính xác tình trạng hô hấp và thay đổi sinh lý để có thể ứng phó với các tình trạng khác nhau của bệnh nhân và là thiết bị cho phép chúng ta theo dõi chính xác hơn tình trạng của bệnh nhân.
 • Máy gây mê cảm ứng áp lực
  : Là thiết bị gây mê đo tình trạng áp lực gia tăng cho các cơ quan trong khi phẫu thuật

  Áp lực gia tăng lên phổi khi hô hấp do nhiều ngyên nhân trong quá trình phẫu thuật có thể bị thay đổi.
  Đây là thiết bị cảm ứng áp lực có thể phát hiện nhanh chóng các vấn đề để ứng phó lập tức trong mọi tình huống.
 • Thiết bị cung cấp khí oxy, khí nitơ dạng tầng

  Thiết bị này giúp đảm bảo việc hô hấp an toàn trong khi phẫu thuật gây mê toàn thân, chúng tôi đặt các thiết bị cung cấp oxy sau phẫu thuật trong phòng hồi sức và trong phòng điều trị để hỗ trợ việc phục hồi gây mê được thoải mái và an toàn hơn.

Hệ thống gây mê an toàn

Hệ thống gây mê an toàn
Khoa phẫu thuật thẩm mỹ của Braun bao gồm hệ thống gây mê toàn thân và gây mê ngủ an toàn và thoải mái

 • Kiểm tra chính xác để gây mê an toàn

  Chúng tôi tiến hành chính xác và rộng rãi các xét nghiệm tiền phẫu thuật như bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, loạn nhịp tim, lao, xét nghiệm máu tổng quát, kiểm tra chuyên khoa bao gồm xét nghiệm hóa học nói chung, điện tâm đồ, chụp X quang ngực và các xét nghiệm virus khác nhau để quyết định xem có nên phẫu thuật hay không.
 • Lựa chọn thuốc gây mê bằng cách đánh giá tình trạng bệnh nhân thông qua việc trao đổi trước khi phẫu thuật

  Khuôn mặt của tất cả mọi người đều khác nhau vì vậy trạng thái của mỗi bệnh nhân cũng có một chút khác biệt. Chúng tôi đánh giá tình trạng của bệnh nhân, lựa chọn thuốc gây mê ngủ và thuốc gây mê toàn thân phù hợp với họ để có thể tiến hành phẫu thuật an toàn.
 • Trách nhiệm của người thực hiện chuyên trách gây mê trong phẫu thuật

  Bác sĩ chuyên khoa gây mê chịu trách nhiệm về sự an toàn của bệnh nhân bằng cách phụ trách toàn bộ các vấn đề từ phòng chuẩn bị trước khi phẫu thuật, trong khi phẫu thuật cho đến phòng hồi sức sau phẫu thuật và liên tục đánh giá tình trạng của bệnh nhân.
 • Bác sĩ chuyên khoa gây mê thăm khám sau phẫu thuật

  Sau khi phẫu thuật,các bác sĩ khoa gây mê sẽ ghé thăm bệnh nhân để kiểm tra tình trạng của họ và sẽ cố hết sức để loại bỏ các vấn đề bất tiện dù là nhỏ nhất.
 • Dụng cụ tiêm thuốc gây mê liên tục

  Chúng tôi sử dụng dụng cụ tiêm thuốc gây mê liên tục để thực hiện gây mê an toàn thông qua việc tiêm thuốc chính xác khi khi gây mê ngủ và gây mê toàn thân.
 • Hệ thống đo cacbon đioxyt và màn hình giám sát
  : Thiết bị đo tình trang gây mê bằng máy hô hấp.

  Hệ thống đo cacbon đioxyt không bao gồm trên màn hình chung là một thiết bị có thể phát hiện chính xác tình trạng hô hấp và thay đổi sinh lý để có thể ứng phó với các tình trạng khác nhau của bệnh nhân và là thiết bị cho phép chúng ta theo dõi chính xác hơn tình trạng của bệnh nhân.
 • Máy gây mê cảm ứng áp lực
  : Là thiết bị gây mê đo tình trạng áp lực gia tăng cho các cơ quan trong khi phẫu thuật

  Áp lực gia tăng lên phổi khi hô hấp do nhiều ngyên nhân trong quá trình phẫu thuật có thể bị thay đổi.
  Đây là thiết bị cảm ứng áp lực có thể phát hiện nhanh chóng các vấn đề để ứng phó lập tức trong mọi tình huống.
 • Thiết bị cung cấp khí oxy, khí nitơ dạng tầng

  Thiết bị này giúp đảm bảo việc hô hấp an toàn trong khi phẫu thuật gây mê toàn thân, chúng tôi đặt các thiết bị cung cấp oxy sau phẫu thuật trong phòng hồi sức và trong phòng điều trị để hỗ trợ việc phục hồi gây mê được thoải mái và an toàn hơn.

Online Inquiry

If you leave any inquiry,
we will contact you after confirmation.

Online Inquiry
Online Inquiry Close Button