เส้นทางการเดินทาง / ช่วงเวลาเปิดทำการตรวจโรค

เส้นทางการเดินทาง / ช่วงเวลาเปิดทำการตรวจโรค

ให้ความสะดวกสบายอย่างสูงสุดแก่บรรดาลูกค้า
แนะนำวิธีเดินทางมายังแผนกศัลยกรรมบราวน์

แนะนำช่วงเวลาเปิ ดทำการตรวจโรค

วันธรรมดา : 10 AM – 7 PM

วันศุกร      : 10 AM – 8 PM

วันเสาร     : 10 AM – 5 PM

* ปิดทำการวันหยุดและวันอาทิตย์

ช่องทางขอคำปรึกษาทางโท รศัพท์และสอบถามการตรวจรักษา

+82-10-2839-2401

Messanger

  • +82 10 2839 2401

  • +82 10 2839 2401

  • +82 10 2839 2401

  • +82 10 2839 2401

newme@braunps.co.kr

เส้นทางการเดินทาง

ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ตั้งอยู่ที่ (ชั้น1 ตึก LOHB’s) ชั้น2 ตึกคแยรโยงก่อนถึงทางออกหมายเลข4 สถานีอับกูจอง
รถไฟใต้ดินสาย 3 ที่อยู่ : 582-10 แขวงชินซา อำเภอคังนัม กรุงโซล

เส้นทางการเดินทาง / ช่วงเวลาเปิดทำการตรวจโรค

เส้นทางการเดินทาง / ช่วงเวลาเปิดทำการตรวจโรค
ให้ความสะดวกสบายอย่างสูงสุดแก่บรรดาลูกค้า แนะนำวิธีเดินทางมายังแผนกศัลยกรรมบราวน์

แนะนำช่วงเวลาเปิ ดทำการตรวจโรค

วันธรรมดา : 10 AM – 7 PM

วันศุกร      : 10 AM – 8 PM

วันเสาร     : 10 AM – 5 PM

* ปิดทำการวันหยุดและวันอาทิตย์

ช่องทางขอคำปรึกษาทางโท รศัพท์และสอบถามการตรวจรักษา

+82-10-2839-2401

Messanger

  • +82 10 2839 2401

  • +82 10 2839 2401

  • +82 10 2839 2401

  • +82 10 2839 2401

newme@braunps.co.kr

เส้นทางการเดินทาง

ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ตั้งอยู่ที่ (ชั้น1 ตึก LOHB’s) ชั้น2 ตึกคแยรโยงก่อนถึงทางออกหมายเลข4 สถานีอับกูจอง
รถไฟใต้ดินสาย 3 ที่อยู่ : 582-10 แขวงชินซา อำเภอคังนัม กรุงโซล

กรณีโดยสารรถไฟใต้ดิน

- รถไฟใต้ดินสาย 3 สถานีอับกูจอง ทางออกหมายเลข 4
- ออกมาจากรถไฟใต้ดินสาย 3 สถานีอับกูจอง ทางออกหมายเลข 4 ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ตึก LOHB’s

กรณีโดยสารรถเมล์

- รถเมล์หมายเลข 147, 148, 240 (ลงที่หน้าสถานีอับกูจอง)

กรณีโดยสารแท็กซี่

- หน้าทางออกหมายเลข 4สถานีรถไฟใต้ดินอับกูจอง