Phẫu thuật nâng mông

Phẫu thuật nâng mông
(Apple line)

Phẫu thuật nâng mông là gì?

Là phẫu thuật tạo đường mông quyến rũ, nâng mông chảy xệ, nâng cao độ đàn hồi khi chân nhìn bị ngắn và mông chảy xệ xuống

Phương pháp phẫu thuật

Trường hợp thích hợp để tiến hành nâng mông

Phẫu thuật nâng mông

Phẫu thuật nâng mông
(Apple Line)

Phẫu thuật nâng mông là gì?

Là phẫu thuật tạo đường mông quyến rũ, nâng mông chảy xệ, nâng cao độ đàn hồi khi chân nhìn bị ngắn và mông chảy xệ xuống

Phương pháp phẫu thuật

Trường hợp thích hợp để
tiến hành nâng mông

  • CONTACT
  • BEFORE&AFTER
  • ONLINE COUSULTING
  • Real Selfi
  • TOP BUTTON
  • CONTACT
  • BEFORE&AFTER
  • ONLINE COUSULTING
  • Real Selfi